Ống thép luồn dây điện mạ kẽm EMT IMC NQT lắp đặt tại Far Earstern Polytex

Ống thép luồn dây điện mạ kẽm EMT IMC NQT lắp đặt tại Far Earstern Polytex

Đường vào nhà máy Far Earstern Polytex Bình Dương

Cổng Nam Far Eastern Polytex

Xe tải vào kho nhà thầu Điện giao ống thép luồn dây điện Nam Quốc Thịnh

Lên hàng xe tải ống thép luồn dây điện mạ kém ren IMC phi 21 nqt tại Far Eastern Polytex

Cổng chính Far Earstern Polytex

Giao hàng ống thép luồn dây điện ren IMC tại Far Earstern Polytex

Công trình xuống ống thép luồn dây điện mạ kẽm không ren EMT phi 25 và phụ kiện

       Kỹ sư điện VTT đang check chất lượng và số lượng ống thép luồn dây điện EMT NQT

Ống thép luồn dây điện ren IMC 21 mm trên xe tải tại Far Earstern Polytex

Kỹ sư nhà thầu điện Việt Trường Thọ kiểm tra hàng ống thép luồn dây điện ren IMC D21 ở Far Eastern Polytex

Xe nâng lắp đặt ống thép luồn dây điện ren IMC D27 NQT tại Far Earstern Polytex

Công nhân lắp đặt ống thép luồn dây điện EMT IMC ở Far Earstern Polytex

Đường ống ống thép luồn dây điện trơn ren NQT tại Far Earstern Polytex

Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Nam Quốc Thịnh

Hotline 0917 80 3323 – 0919 226 994  Email: namquocthinh@gmail.com

About The Author

admin

No Comments

Leave a Reply

HOW TO GET IN TOUCH

CONTACT US


Hours:

Mon-Fri 8am – 5pm
Sat 8am – 3pm

Sun Closed

Phone:

0919 226 994
0938 522 732

Address:

66 Đường số 45 Phường 14
Quận Gò Vấp, TPHCM

SEND EMAIL